Jak vypadá náš sportovní příměstský tábor? 

Naše sportovní příměstské tábory jsou zaměřeny mnoho různých sportovních činností jako je atletika, sportovní a míčové hry, aplikovaná orientace, netradiční sporty a další. Všechny tyto aktivity vedou k rozvoji tělesné zdatnosti, pohybových dovedností a seznámení s novými sporty formou soutěží a her.

Tábor je ideální náplní během letních prázdnin, kde si vaše děti užijí mnoho zábavy a také poznají nové kamarády. Zúčastnit se ho může každý malý sportovec od 7 do 15 let.

Cílem sportovního tábora je seznámit děti s velkým množstvím sportů pod vedením zkušených instruktorů a užít si přitom co nejvíce zábavy.

Celý týden je nabitý sportovními aktivitami, zábavnými soutěžemi a hrami.

  • Atletika - zaměření na rozvoj běžecké techniky, rozvoj tělesných schopností, seznámení s atletickými disciplínami
  • Sportovní a míčové hry - rozvoj pohybových dovedností - fotbal, basketbal, florbal, tenis, badminton, softbal, americký fotbal
  • Aplikovaná orientace - seznámení s aplikovanou orientací - orientační hry, orientace v terénu
  • Netradiční sporty - seznámení s netradičními sporty - letní biatlon, lukostřelba, frisbee, petanque, ringo

Každý sportovní tábor se koná jeden týden od pondělí do pátku v časech od 8:00 do 16:00. Každý den je rozdělen do 4 sportovních bloků, 2 během dopoledne a 2 během odpoledne. Mezi každým sportovním blokem mají děti prostor na občerstvení a také je každý den zařazen krátký polední klid. 

Pro děti je po celou dobu tábora zajištěno stravování a pitný režim. Každý den jsou zajištěny obědy a také dopolední a odpolední svačiny. Ke sportu nedomyslitelně patří i zdravá strava. Dbáme na to, aby byl jídelníček vyvážený a odpovídající aktivnímu programu. 

Na našem táboře působí zkušení instruktoři z našich řad, ale i další osoby, např. studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze nebo učitelé tělesné výchovy. Každý den jsou na táboře k dispozici 3 instruktoři. 

Během týdne nás navštěvují i profesionální trenéři z různých sportovních klubů, se kterými spolupracujeme a tím, můžeme dětem daný sport představit na té nejlepší možné úrovni. 

V ceně tábora je zahrnuto:

  • Stravování a pitný režim po celý průběh tábora (oběd, dopolední a odpolední svačina)

  • Vstup na všechna sportoviště včetně zapůjčení sportovního vybavení

  • Služby zkušených sportovních instruktorů

  • Tričko s logem sportovního tábora a věcné ceny

"Děkuji za celý příměstský tábor. Léňa si ho maximálně užila. Každý den byla nadšená z programu a vždy se těšila na další den."

Zuzana Hosenseidlová

"Áďa byl nadšený a už teď se těší na příští rok!"

Ludmila Sotáková

"Moc Vám děkuji za pořádání CVITCH příměstských táborů. Děti byly nadšené a vždy si odnesly nějaký nový poznatek ze sportovních disciplín." Příští rok zase chtějí k Vám!"

Dagmar Hamouzová

"Děkujeme za bezva sportovní týden, Terezce se na táboře moc líbilo!"

Martina Zindulková


Proběhlé sportovní příměstské tábory