Projekt, který spojuje naše sportovní světy.

AKTUALITY

Vítám vás u našeho prvního článku na našich stránkách, které jsme se rozhodli využít také jako platformu pro sdílení našich myšlenek, postřehů a znalostí. V prvním článku se budeme věnovat jednomu aktuálnímu trendu, kterým je otužování.

V neděli 13.9. úspěšně proběhl sportovní dětský den v areálu Základní školy Loděnice pod vedením instruktorů projektu Cvitch.